Znakomity charakter i nieskazitelna kartoteka

Znakomity charakter i nieskazitelna kartoteka

Jedną z osób tak oznaczanego zaufania publicznego jest notariusz. Postać zaufania publicznego jest to taka figura, która egzekwuje swoje działania, obowiązki zawodowe w ramach działalności gospodarczej na rzecz ludzi, jest osobą publiczną i ma się cieszyć ich ufnością. Notariusz mający uprawnienia z ramienia Państwa spełnia te żądania. Kancelaria notarialna i notariusz to nie wyrazy połączone z adwokatem ani żadną taką jednostką, nie prowadzi porad ani nie jest jednostką, która występuje w roli pełnomocnika lub w imieniu klienta wyłącznie jednostką, która w co niektórych kwestiach egzekwuje czynności sądu przy jego pominięciu to oznacza wyręcza sąd w wielu sprawach. Jednym słowem mówiąc to jak jest osoba, która na przykład pragnie poświadczyć autentyczność podpisu, zrobić duplikat jakiegoś znaczącego zaświadczenia nie musi iść do sądu jedynie ma prawo się udać do notariusza. Aby wykonywać ten fach nie wystarczy znać prawa i potrafić się w nim wzruszać, ani wyrobić sobie kilka pieczątek i przybijać je na papierkach. Nie wystarczy również radować się dużym zaufaniem osób w koło siebie. Trzeba mieć znakomity charakter i nieskazitelną tak zwaną kartotekę. Nie wolno mieć żadnych wyroków i posiadać pełnię praw zarazem cywilnych jak oraz obywatelskich. Notariusz jest postacią w głównej mierze uczciwą, doświadczoną oraz bardzo precyzyjną, która ma prawo przedstawiać poświadczenie dziedziczenia. Notariusz musi spełniać te oczekiwania ze względu na to, że reprezentuje Państwo, jest urzędnikiem, czyli osobą zaufania publicznego, albowiem oczywiście takie uczucie ma obowiązek wywoływać w petencie urzędnik oraz nie może w żaden sposób zawieść klienta. Z pewnością nie może sobie pozwolić na niedbalstwo, ponieważ może to zaważyć na czyjejś przyszłości.